Ettevõttest

Marketex Offshore Constructions’i põhitegevusala on avamere nafta- ja gaasitööstusele, taristu- ja tööstusprojektidele ning taastuvenergeetika valdkonnale keerukate metalltarindite valmistamine.

2020. aastal võtsime emaettevõtte BLRT Grupp toetatud Marketex Offshore Constructions´i arengukava järgides kasutusele uue, metallist suurkonstruktsioonide ehitamiseks mõeldud tootmiskompleksi, mis koosneb keevitus- ja koostetsehhist, mehaanikatsehhist ning kaheosalisest värvimiskambrist. Tänu uutele tootmisvõimsustele saame oma klientidele pakkuda kuitahes keeruliste tarindite valmistamist, aidates kaasa Põhja- ja Norra meres ning väljaspool nende piire elluviidavate projektide õnnestumisele.

Marketex Offshore Constructions järgib oma tootmistegevuses rahvusvaheliste standardite NORSOK, DNV GL, ABS, BV nõudeid.

350 000 inimtundi keevitustöid aastas
20 550 ruutmeetrit tootmispinda
20 meetrit on töökõrgus tsehhides
Tegevussuunad
Kvaliteedi-, keskkonna-, töötervishoiu- ja tööohutuspoliitika

Meie töötajate ohutus on ettevõtte keskkonna-, töötervishoiu- ja tööohutuspoliitika nurgakivi.

Kõik Marketex Offshore Constructions’i tootmistsehhe külastavad isikud läbivad sissejuhatava ohutusjuhendamise.

Ettevõtte integreeritud juhtimissüsteemide talituse koosseisu kuuluvad talituse juht, töötervishoiu ja tööohutuse insener, metroloogiainsener ja kolm kvaliteediinspektorit (VT2).

  • Kvaliteedi plaanimine, kontroll ja katsetamine, samuti kui töötervishoiu ja tööohutuse ning keskkonnajuhtimine on suunatud konkreetsele projektile pandud ootuste ja erinõuete täitmisele.
  • Tellija korraldab regulaarselt auditeid.
  • Rakendatud kvaliteedijuhtimissüsteemiga plaanitud, süstemaatiliselt ja nõuetekohaselt tõendatud tegevused tagavad piisava kindlustunde, et ettevõtte teenused ja tooted vastavad kõikidele kvaliteedinõuetele.Projektitööde tegemise kord ning tööetappide järjestus ja kestus pannakse paika konkreetse projekti nõudeid ja tingimusi arvestades.
  • Alltöövõtjaid, kui nad on projekti kaasatud, tutvustatakse kvaliteedi-, töötervishoiu, tööohutuse ja keskkonnanõuetega, mis lisatakse projekti jaoks välja töötatud protseduurireeglite hulka.
  • Toote või teenuse nõuetele või tehnilistele normidele mittevastavust registreerivad ettevõtte sise- ja välissüsteemid hõlmavad vajalikke parandusmeetmeid, et kõrvaldada mittevastavuste või muude ebasoovitavate olukordade põhjused, vältimaks nende kordumist.