Ettevõttest

Ettevõttest

Marketex Offshore Constructions kuulub Läänemere regiooni ühele suurimale tööstuskontsernile BLRT Grupp, mille alla on koondunud üle 50 tütarettevõtte 7 riigis.

Tegutseme paljudes tööstusharudes. Meie tegevust aitab tõhustada hästi toimiv töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteem.

Marketex Offshore Constructions’i töökultuuri alustalad on töö kvaliteet ning ettevõttes juurutatud keskkonna-, töötervishoiu ja -ohutuse juhtimise põhimõtted ning standardid.

Merele avatud soodne asukoht on üks tegureid, mis aitab Marketex Offshore Constructions´il edukalt hakkama saada tipptehnoloogial põhinevate seadmete ja keeruliste metalltarindite tootmisega välisturu tarbeks. Oleme kokku pannud kõrgelt kvalifitseeritud, kogenud projektijuhtidest ning inseneridest koosneva projektide juhtimise meeskonna.

Visioon

Soovime olla usaldusväärne partner oma klientidele. Loome ja hoiame nendega pikaajalisi partnersuhteid läbi tipptehnoloogiliste seadmete ja keerukate metallkonstruktsioonide ehitusprojektide elluviimise, pidades kinni kokkulepitud tähtaegadest ning järgides kvaliteedi- ja ohutusnõudeid.

Missioon

Aidata kaasa klientide äritegevuse tõhustamisele, tagades neile kvaliteetse teenuse ja tellimuste kiire täitmise.

Strateegia

Kavatseme tugevdada oma juhtpositsiooni taastuvenergia ning avamere nafta- ja gaasitootmise turul. Töötame pidevalt tootmiskorralduse ja tehnoloogiate arendamise kallal, et parandada oma ettevõtte teenuste kvaliteeti ja vähendada tootmistegevuse negatiivset mõju keskkonnale.

Tööeetikakoodeks

BLRT Grupi eetikakoodeks sisaldab meie tootmis- ja äritegevuse aluspõhimõtteid.

Kontserni ning iga üksiku töötaja edu võti peitub klientide ja partnerite usalduses, mille meie suure tööpere eri põlvkonnad on võitnud oma tööga BLRT Grupi enam kui 108-aastase ajaloo vältel.

Iga meie otsus ja igapäevatöö mõjutavad meie mainet ja edukust. Ettevõtte esindajatena vastutame eetiliste põhimõtete järgimise eest oma kutsealases tegevuses. Tegutseme iga päev oma ettevõtte väärtuste järgi.

Meie eetikakoodeks on põhiliste kutse-eetika normide ja äritegevuse põhimõtete kogum, millest meie töötajad juhinduvad. Meie tegevus eri aspektidest vaadatuna on üksikasjalikumalt kirjas kontserni eeskirjades.

Sertifikaadid

Marketex Offshore Constructions on edukalt läbinud sertifitseerimisauditid ettevõtte juhtimissüsteemide vastavuse kontrollimiseks rahvusvahelistele standarditele:

Meie keevitusprotsessid on sertifitseeritud Euroopa standardite järgi:

Marketex Offshore Constructions on tõendanud oma keevitusprotseduuride vastavust rahvusvahelistele standarditele:

Mittepurustavate meetoditega katsetuste tegemiseks kaasatud alltöövõtja on tõendanud oma erialase pädevuse vastavust järgmiste standardite ja ametite nõuetele:

  • ISO 17025;
  • DNV APP PRO NO. 402B;
  • Vene Mereregister, mis teostab tehnilist järelevalvet visuaalsete uuringute (VT), ultraheli (UT) ning magnetpulbriga (MT) katsetamiste, samuti radiograafiliste (RT) ja ehk kapilaarsete katsetamiste (PT) üle.

Värvimistööd:

  • Objektidel on tagatud Frosio sertifitseeritud inspektori järelevalve. Värvimisel järgitakse standardite ISO 12944 ja NORSOK M 501 nõudeid.

Oleme Achilles & FPAL heakskiidetud tarnija.